arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • BURNER™ & COVERSALL™ Color Action Pack

  BURNER™ & COVERSALL™ Color Action Pack
  Kód: 200436
  • Popis

   Balík obsahuje:
   • 4 x COVERSALL™ Color 400 ml pure black
   • 2 x BURNER™600 ml chrome

   clp

   Výstražné upozornenia:

   H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
   H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
   H315 Dráždi kožu.
   H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
   H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

  • INFORMÁCIE O PRODUKTE

  • VIDEÁ

  • SÚBORY NA STIAHNUTIE

  Availability: Nie je na sklade