arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • 500 ml BURNER™ Chrome Pack

  500 ml BURNER™ Chrome Pack
  Kód: 200133
  • Popis

   Balík obsahuje 6 x BURNER™ 500 ml a 1x latexový pár rukavíc.

   clp

   Výstražné upozornenia:

   H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
   H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
   H315 Dráždi kožu.
   H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
   H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

  • INFORMÁCIE O PRODUKTE

  • SÚBORY NA STIAHNUTIE

  ALEBO