arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • Lak Urban Fine-Art™ 2K Klarlack

  Lak Urban Fine-Art™ 2K Klarlack
  Kód: 337319
  HMOTNOSŤ: 0.4467 kg
  • Popis

   Ak ho nemáte, je to vaša vlastná chyba, pretože tento vysoko odolný UV lak 2K je vysoko odolný proti benzínu, chemickým látkam a počasiu. Navyše je odolný proti poškriabaniu. Vďaka jeho vlastnostiam je povrch po aplikácii ľahko vyleštiteľný - tak dostiahnete vysokú hladinu lesku. Tento produkt nesmie chýbať v každom štúdiu, ateliéry či v dielni.

   clp

   Výstražné upozornenia:

   H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
   H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
   H315 Dráždi kožu.
   H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
   H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
   H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
   H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

  • INFORMÁCIE O PRODUKTE

  • VIDEÁ

  • SÚBORY NA STIAHNUTIE

  ALEBO

  Súvisiace produkty