arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • Urban Fine-Art™ Chalk

  Urban Fine-Art™ Chalk
  Kód: 337700
  • Popis

   Vysoko pigmentovaný kriedový sprej je ideálny na dočasné nanášanie na povrchy, ktoré sú lakované. Pri odstraňovaní odstráňte farbu vodou. Na trvalé aplikácie zafixujte farbu pomocou laku URBAN Fine-Art ™ UV-Varnish.

   clp

   Výstražné upozornenia:

   H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
   H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
   H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
   H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
   EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
   EUH018 Pri použití môže vytvárat’ horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.

  • INFORMÁCIE O PRODUKTE

  • VIDEÁ

  • SÚBORY NA STIAHNUTIE

  ALEBO
  10

  jaune

  Art.-Nr. 337701
  13,25 €

  Nie je na sklade

  orange

  Art.-Nr. 337702
  13,25 €

  rouge

  Art.-Nr. 337703
  13,25 €

  Nie je na sklade

  rose

  Art.-Nr. 337704
  13,25 €

  violet

  Art.-Nr. 337705
  13,25 €

  bleu roi

  Art.-Nr. 337706
  13,25 €

  bleu clair

  Art.-Nr. 337707
  13,25 €

  vert

  Art.-Nr. 337708
  13,25 €

  Nie je na sklade

  noir

  Art.-Nr. 337709
  13,25 €

  Nie je na sklade

  blanc

  Art.-Nr. 337710
  13,25 €
  ALEBO

  Vhodné pre